גלעד
מצבות אשדוד

בעלי חיים

בעלי חיים הינם לעיתים החברים הטובים ביותר של האדם ומלווים את האדם שנים ארוכות מילדות לבגרות ועד זקנה.
מערכת היחסים בין בעל החיים לבין האדם היא מערכת יציבה וארוכת שנים והחיבור בין בעל החיים לבין האדם לא פחות מחיבור של חבר או קרוב משפחה.
ולכן מן הראוי שגם את לחברו הטוב ביותר של האדם יוענק הכבוד הראוי בקבורה מכובדת (בבית הקברות לבעלי החיים).